KC

KC 2020-07-09T21:33:55+00:00

The Kassák Center took its name from the avant-garde artist Lajos Kassák, a native of Nové Zámky, to support international, Intermedial and intercultural creativity. Since 2000, it has published books, audio CDs and projects on CD-ROMs and organized a number of symposiums and exhibitions, such as „Private Nationalism”, Kunsthalle Košice (2014) and Open Gallery Bratislava (2015), “Transart Communication Public Dialogue” in Komárno-SK and Komárom-H (2010), „Actinart Symposium”, SNG Bratislava (2001). After the termination of the activities of OZ Studio erté in 2007, the Kassák Center took over and continues the more than 30 years old tradition of the performance and mutimedia art project called Transart Communication. Currently, Transart Communication has several running projects, such as Performance boat, Cooking performances, Performance lectures and Performance Box. Collaborates with organizations such as Pohoda Festival and Symposium Hala.

A Kassák Központ nevét az érsekújvári születésű Kassák Lajos avantgárd művésztől kölcsönözte. Célja hogy hogy támogassa a nemzetközi intermediális és interkulturális kreativitást. 2000 óta könyveket, audio CD-ket és CD-ROM projekteket publikált valamint számos szimpóziumot és kiállítást szervezett, például: „Private Nationalism“, Kunsthalle Košice (2014), Open Gallery Bratislava (2015), “Transart Communication Public Dialogue” Komárno-SK és Komárom-H (2010), Actinart Symposium, SNG Pozsony (2001). A Stúdió erté tevékenységének 2007-es megszüntetése után a Kassák Központ átvette és folytatja a Transart Communication performance és multimediális projekt immár több mint 30 éves hagyományát. Jelenleg a Transart Communicationnak számos futó projektje van, például: Performance hajó, Cooking performance, Lecture Performances és Performance Box. Együttműködik olyan szervezetekkel, mint például a Pohoda Fesztivál és Symposium Hala.

Kassákovo centrum prevzalo svoje meno od avantgardného umelca Lajosa Kassáka, rodáka z Nových Zámkov s cieľom podporiť medzinárodnú intermediálnu a medzikultúrnu kreativitu. Od roku 2000 vydáva knihy, projekty na audio-video nosičoch a organizuje množstvo sympózií a výstav,  ako napr. „Privátny nacionalizmus“, Kunsthalle Košice (2014) a Open Gallery Bratislava (2015), „Transart Communication Public Dialogue“ v Komárne (SK) a Komárom (H) (2010), Actinart symposium, SNG Bratislava (2001). Po ukončení činnosti občianskeho združenia Studio erté v roku 2007 vzniklo Kassákovo centrum a pokračuje už vo vyše 30 ročnej tradícií umenia performancie a multimediálnych projektov Transart Communication. V súčasnosti má Transart Communication niekoľko prebiehajúcich projektov, ako napr. Performance Boat, Cooking Performances, Performance Lectures a Performance Box. Spolupracuje s organizáciami ako napr. Pohoda Festival a Sympózium Hala.