mads

mads 2020-07-10T04:37:27+00:00

Sobota / Saturday / szombat 11. 7.

16.30 – 17.00

Mads Floor Andersen + Sara Lanner

Mads Floor Andersen has, over a decade, developed a performance language *of recycling, risk, breakage, destruction, ruins and being ‘response-able’* to his surroundings. He particularly explores the intimate relationship between body and environment and how they shape and affect each other. He primarily engages with the local and personal processes he works and lives within. Thus each work is experimental and open-ended – creating an unfolding dialogue between his body and his surroundings. Hence each work has its own specific constellation, while simultaneously touching upon social and ecological thoughts, theories and practices . He has presented his work internationally. In parallel to his solo work he also founded Nomadic Arts Festival and worked as an executive producer on Transart Communication 30. He is simultaneously an active core member of the artist-led collective Tracing the Pathway.

Mads Floor Andersen v priebehu desaťročia rozvinul performatívny jazyk recyklácie, rizika, poškodenia, zničenia, deštrukcie a schopnosti „reagovať“  na svoje okolie. Osobitne skúma intímny vzťah medzi telom a prostredím a ich formovanie a vzájomné pôsobenie. Venuje sa predovšetkým miestnym a osobným procesom, v ktorých bezprostredne funguje. Každá práca je teda experimentálna a otvorená – vytvára dialóg, ktorý sa rozvíja medzi jeho telom a jeho okolím. Každá práca má teda svoju vlastnú špecifickú konšteláciu a súčasne sa dotýka sociálnych a ekologických myšlienok, teórií a postupov. Svoju tvorbu prezentoval medzinárodne. Súbežne so svojou samostatnou tvorbou založil aj festival Nomadic Arts Festival a pracoval ako výkonný producent v spoločnosti Transart Communication 30. V súčasnosti je, pod vedením umelcov, aktívnym členom kolektívu Tracing the Pathway.

Mads Floor Andersen egy évtized alatt fejlesztette ki az újrahasznosítás, a kockázat, a törés, a megsemmisítés, a romok és a „reagálásra képesség” * performance-nyelvét. Különösen a test és a környezet közötti intim kapcsolatot vizsgálja, valamint azt, hogy ezek miként alakítják és befolyásolják egymást. Elsősorban azokkal a helyi és személyes folyamatokkal foglalkozik, amelyekben dolgozik és él. Így minden munka kísérleti és nyitott – kibontakozó párbeszédet teremt teste és környezete között. Ezért minden munkának megvan a maga sajátos felépítése, miközben egyszerre érinti a társadalmi és ökológiai gondolatokat, elméleteket és gyakorlatokat. Nemzetközileg mutatta be műveit. Egyéni munkásságával párhuzamosan megalapította a Nomadic Arts Fesztivált, és végrehajtó producerként dolgozott a Transart Communication 30-on. Egyidejűleg a művészek által vezetett Tracing the Pathway kollektív aktív tagja.

www.nomadicartsfestival.com

www.madsfloorandersen.com

 

Sara Lanner (1991, AT) is a choreographer and visual artist. Her work deals with topics of the body in relation to its context and the self as social choreography and sculpture. Her performances take place on stage, in galleries or interdisciplinary and public spaces. She recently presented the solo-performance Mother Tongue at the University for Fine Arts Hamburg and at the Macau International Performance Art Festival/China 2019. The collective performance project Volume, with Jasmin Hoffer and Liv Schellander, was presented at brut Vienna in 2019. Her solo performance Guess What, was shown at brut Vienna (2018), Künstlerhaus Nürnberg (2019) and adapted as performance for the public space at the OPEN International Performance Art Festival China (2019). The solo performance A Living Example was presented internationally at WUK Performing Arts Vienna (2016), NAKT Festival Hamburg (2017) and Lokomotiva Skopje (2017). The interdisciplinary performance Etiquette of Tongues, in collaboration with Klaus Spiess/Medical University Vienna, was shown at the Pathological Anatomical Museum Vienna in 2017. She worked a. o. with Anne Juren, Michikazu Matsune, Oleg Soulimenko, Barbis Ruder, Lilo Nein, Alfredo Barsuglia, Fanni Futterknecht as a dancer and performer.

Sara Lanner (1991, AT) je choreografka a vizuálna umelkyňa. Vo svojej tvorbe  sa zaoberá témami tela vo vzťahu k jeho kontextu a self ako sociálnej choreografie a sochárstva. Vystupuje ako na pódiach tak v galériách, alebo interdisciplinárnych a verejných priestranstvách. Nedávno predstavila sólo-performanciu Mother Tongue na Univerzite výtvarných umení v Hamburgu a na Medzinárodnom festivale performatívneho umenia v Macau v Číne (2019). V roku 2019 bol v priestore brut Vienna predstavený kolektívny projekt Volume s Jasminom Hofferom a Liv Schellanderom a sólové predstavenie Guess What, was shown at brut Vienna (2018), predstavenie Künstlerhaus Norimberg (2019), tiež prispôsobené ako vystúpenie pre verejný priestor na medzinárodnom festivale performatívneho umenia OPEN v Číne (2019). Samostatné predstavenie Living Living bolo medzinárodne prezentované na WUK Performing Arts Vienna (2016), NAKT Festival Hamburg (2017) a taktiež na Lokomotiva Skopje (2017). Interdisciplinárne predstavenie Etiquette of Tongues v spolupráci s Klausom Spiessom / Lekárskou univerzitou vo Viedni sa predstavilo v Patologickom múzeu anatómie vo Viedni v roku 2017. Pracovala mimo ostatných aj s Anne Juren, Michikazu Matsune, Oleg Soulimenko, Barbis Ruder, Lilo Nein, Alfredo Barsuglia, Fanni Futterknecht ako tanečnica a performerka.

Sara Lanner (1991, AT) koreográfus és képzőművész. Alkotásaiban a testtel és annak kontextusaival valamint az „énnel“ mint társadalmi koreográfia és szobrászat, foglalkozik. Performanszai színpadon, galériákban vagy interdiszciplináris és nyilvános terekben valósulnak meg. Nemrég mutatta be az Anyanyelv című performanszát a Hamburgi Képzőművészeti Egyetemen és a Makaói Nemzetközi Performance Art Fesztiválon / Kína. A Volume csoportos performansz projektjét Jasmin Hofferrel és Liv Schellanderrel együtt mutatták be a brut-Vienna keretében 2019-ben. A „Guess What” szóló előadást a brut Viennában (2018), a Künstlerhaus Nürnberg-ben (2019) mutatták be, és a közterületre adaptált verzióját a kínai OPEN Nemzetközi Performance Art Fesztiválon (2019) mutatta be. Az „A Living Example“ szóló performanszot nemzetközileg a WUK Performing Arts Vienna (2016), a NAKT Hamburg Hamburg (2017) és a Lokomotiva Skopje (2017) rendezvényeken mutatta be. 2017-ben a bécsi Patológiai Anatómiai Múzeumban mutatta be az interdiszciplináris “Etiquette of Tongues” előadást, Klaus Spiess / Bécsi Orvostudományi Egyetem közreműködésével. Mint táncos és előadóművész többek között együtt dolgozott Anne Jurennel, Michikazu Matsuneval, Oleg Soulimenkoval, Barbis Ruderrel, Lilo Neinnel, Alfredo Barsugliaval és Fanni Futterknechttel.

www.saralanner.com