Vik

Vik 2020-07-10T04:38:06+00:00

Sobota / Saturday / szombat 11. 7.

17.30 – 17.55

Viktória Monhor + Zoltán Balla

Viktória Monhor is an artist, performer from Hungary. Her artistic activity deals with social issues, fluxus scores, founded objects. She participated in various international art projects, workshops, encounters and is a member of independent Hungarian theatre companies.

Viktória Monhor je umelkyňa, performerka z Maďarska. Vo svojej tvorbe sa zaoberá sociálnymi otázkami, ideou fluxusu či nájdenými predmetmi, ready-made umením. Zúčastnila sa na rôznych medzinárodných umeleckých projektoch, workshopoch, stretnutiach a taktiež je členom maďarských nezávislých divadelných združení.

Monhor Viktória képzőművész, performance művész. Művészeti tevékenységében társadalmi kérdésekkel, fluxus partitúrákkal, talált tárgyakkal foglalkozik. Különböző nemzetközi művészeti projektekben, műhelyekben, találkozókon vett részt és több független magyar színházi társaság tagja.

https://viktoriamonhor.hotglue.me

Balla Zoltán budapesti képzőművész. A Tűzraktér nevű független kulturális központ egyik alapítója. Az interdiszciplináris művészeti gyakorlatok iránt érdeklődik, különös tekintettel a bio-művészetre. Különböző nemzetközi művészeti projektekben vett részt. Művészi tevékenysége az észleléssel, az emlékezettel foglalkozik.

Zoltán Balla is a Budapest-based artist. He was one of the founders of the independent cultural house called Tűzraktér. He is interested in interdisciplinary art practices with a focus on bio art. He took part in various international art projects. His artistic activity deals with perception, memory.

Zoltán Balla je umelec žijúci v Budapešti. Bol jedným zo zakladateľov nezávislého kultúrneho centra Tűzraktér. Zaujímajú ho interdisciplinárne umelecké presahy, obsahovo zamerané na bio umenie. Zúčastnil sa rôznych medzinárodných umeleckých projektov a vo svojej umeleckej tvorbe interpretuje témy vnímania a pamäti.

https://zoltanballa.com